Ego en zelfvertrouwen: onafscheidelijk

Vanwege de psychologische definitie kan je stellen dat ego en zelfvertrouwen onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Ik keer even terug naar Freud’s structurele model van de psyche. Vervolgens neem ik er het superego (Über-Ich) uit. Dit onderdeel bevat – zoals eerder toegelicht - het geweten. De reflectie, kritisch denken en het streven naar perfectie. En dat in verhouding met het ideale zelfbeeld (hoe een persoon van zichzelf vindt dat hij zou moeten zijn). Het is dus een kwestie van compromissen te sluiten met jezelf. Vanzelfsprekend: ons ego kan het zelfvertrouwen bevorderen, of verslechteren.

Egobstakel: de vechtersbaas

Ons ego ligt dikwijls aan de basis van heel wat problemen. Soms ervaren we immers dat de dingen niet lopen zoals wij het wensen. We krijgen onze zin niet. Mentaal gezien is er sprake van verzet. Deze weerstand wordt volledig veroorzaakt door het ego. We ervaren gevoelens van onrust die we willen wegwerken door ons te verzetten. Maar zo veroorzaak je nog meer ‘ego’ problemen. Ons ego wilt voortdurend overleven, dus zal het ook alles doen om dit te volbrengen. Indien het zich bedreigd voelt, zal het dus onmiddellijk in de tegenaanval gaan.

Zo zie je maar, het ontastbare ego levert ons soms dus flink wat stress op. Je kent het wel; dat stemmetje in je hoofd dat je ‘dwingt’ iets op bepaalde wijze te doen. Of het helemaal niet te doen. Ja, een sputterend ego zorgt voor heel wat innerlijke conflicten. En deze stress heeft natuurlijk een grote invloed op ons algemeen welbevinden. Ons lichaam zit met het ego opgescheept. Daardoor moet het wel reageren op alle vervelende denkpatronen. Een reeks onophoudelijk denken – ook wel piekeren genoemd – dat overvloeit in een stroom van vervelende emoties.

Emoties van vergif

Die vervelende emoties, wat zijn ze? Negatieve emoties zijn vergif voor de positieve werking van de geest. Ze schuiven optimisme en een goed gevoel aan de kant. Voor angst, bezorgdheid, wraak, verdriet en jaloezie. Zorgwekkende kwestie, vinden veel psychologen en artsen. Want al deze destructieve emoties kunnen ook schade berokkenen aan de fysieke toestand van het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan hart- en darmproblemen. Of het immuunsysteem dat verzwakt. Amper fysiek, maar minstens even erg: sociale relaties die ook overspoeld worden met negativiteit. Hoe vaak hoor je mensen zeggen “je moet eerst van jezelf houden, alvorens anderen dat kunnen doen”?  Sommige mensen slagen hier niet in, en worden voor lange tijd ongelukkig.